هاش معمولی

هاش معمولی آهن آلات صدرا آهن آلات تیرآهن و هاش هاش معمولی شیر فلکه کشویی در دسته شیرآلات برنجی قرار می گیرد.این محصول موارد مصرف بیشماری دارد.اولین کاربرد شیر فلکه کشویی، مصارف ساختمانی صنعتی است.این محصول دارای مدل های متنوعی بوده و با جنس های مختلف برای مصارف متفاوت تولید می شود. شیر فلکه کشویی […]

تیرآهن ساده

تیرآهن ساده آهن آلات صدرا آهن آلات تیرآهن و هاش تیرآهن ساده شیر فلکه کشویی در دسته شیرآلات برنجی قرار می گیرد.این محصول موارد مصرف بیشماری دارد.اولین کاربرد شیر فلکه کشویی، مصارف ساختمانی صنعتی است.این محصول دارای مدل های متنوعی بوده و با جنس های مختلف برای مصارف متفاوت تولید می شود. شیر فلکه کشویی […]

تیرآهن بتونی ریلی

تیرآهن بتونی ریلی آهن آلات صدرا آهن آلات تیرآهن و هاش تیرآهن بتونی ریلی شیر فلکه کشویی در دسته شیرآلات برنجی قرار می گیرد.این محصول موارد مصرف بیشماری دارد.اولین کاربرد شیر فلکه کشویی، مصارف ساختمانی صنعتی است.این محصول دارای مدل های متنوعی بوده و با جنس های مختلف برای مصارف متفاوت تولید می شود. شیر […]