قیمت لوله استیل صنعتی

قیمت لوله استنلس استیل صنعتی (Stainless steel industrial pipe) را در سایز های 3 اینچ، 1.2 اینچ، 4 اینچ و… می‌توانید در جدول های این صفحه مشاهده کنید. انواع لوله استیل صنعتی به صورت آلیاژ های 316L، آلیاژ 1.4841 و… عرضه می‌شود.

استعلام لحظه‌ای قیمت

جهت اطلاع از قیمت آهن آلات امروز
همین حالا با کارشناسان آهن صدرا
تماس بگیرید: 088173693 - 021

انتخاب آلیاژ استیل

قیمت لوله استیل صنعتی 316L (بروزرسانی:1401/12/09)

سایزردهحالتقیمت (ریال)
3 اینچ106 متری3,082,800
1/2 اینچ406 متری3,082,800
4 اینچ106 متری3,082,800
"3/4406 متری3,082,800
1/2 اینچ106 متری3,082,800
1 1/4 اینچ106 متری3,082,800
16 اینچ106 متری3,671,520
2 اینچ406 متری3,112,660
1/2 اینچ806 متری3,130,280
3 اینچ806 متری3,130,280
2 1/2 اینچ406 متری3,082,800
2 اینچ106 متری3,082,800
1 اینچ106 متری3,082,800
1 اینچ806 متری3,130,280
10 اینچ106 متری3,367,670
12 اینچ106 متری3,320,190
6 اینچ106 متری3,177,760
1 اینچ406 متری3,082,800
"3/4406 متری3,082,800
8 اینچ406 متری3,272,710
6 اینچ406 متری3,177,760

قیمت لوله استیل صنعتی 1.4841 (1401/12/09)

سایزردهحالتقیمت (ریال)
1 اینچ106 متری4,954,130
2 اینچ106 متری4,954,130
3 اینچ106 متری4,954,130
4 اینچ106 متری4,954,130
5 اینچ106 متری4,954,130

قیمت لوله استیل صنعتی 304 (1401/12/09)

سایزردهحالتقیمت (ریال)
1 اینچ106 متری1,851,610
1 اینچ406 متری1,851,610
5 اینچ406 متری1,946,560
2 اینچ806 متری1,918,080
4 اینچ406 متری1,851,610
2 اینچ406 متری1,851,610
3 اینچ406 متری1,851,610
1 1/2 اینچ406 متری1,851,610
3/4 اینچ806 متری1,918,080
1 1/2 اینچ106 متری1,851,610
2 1/2 اینچ106 متری1,851,610
1/2 اینچ106 متری1,851,610
1 1/2 اینچ806 متری1,918,080
1 1/4 اینچ806 متری1,918,080
6 اینچ106 متری1,946,560
10 اینچ106 متری2,231,430
3 اینچ106 متری1,851,610
1 1/4 اینچ106 متری1,851,610
3 اینچ806 متری1,918,080
4 اینچ806 متری1,918,080
5 اینچ806 متری1,994,040
6 اینچ406 متری2,041,520
1/2 اینچ406 متری1,851,610
1 1/4 اینچ406 متری1,851,610
5 اینچ406 متری1,946,560
12 اینچ106 متری2,421,340
4 اینچ106 متری1,851,610
1/2 اینچ806 متری1,918,080
8 اینچ106 متری2,326,380
3/4 اینچ406 متری1,851,610
2 اینچ106 متری1,851,610
3/4 اینچ106 متری1,851,610
2 1/2 اینچ406 متری1,851,610
1 اینچ806 متری1,918,080

قیمت لوله استیل صنعتی 316 (1401/12/09)

سایزردهحالتقیمت (ریال)
8 اینچ106 متری3,272,710
1 1/2 اینچ106 متری3,082,800