قیمت زانوی فلزی

قیمت انواع زانو فلزی ( elbow fitting ) را در ضخامت های مختلف می‌توانید در جدول های این صفحه مشاهده کنید.

استعلام لحظه‌ای قیمت

جهت اطلاع از قیمت آهن آلات امروز
همین حالا با کارشناسان آهن صدرا
تماس بگیرید: 088173693 - 021

زانو

نام کالاتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)
زانو "1 مک1401/11/1485,000
زانو "11/2 مک1401/11/1970,000
زانو صفحه دار توپیچ پرسی "1/2*16 نیوپایپ1401/11/11,055,900
زانو "2 مک1401/11/11,950,000
زانو "21/2 مک1401/11/12,900,000
زانو "3 مک1401/11/13,600,000
زانو "4 مک1401/11/16,050,000
زانو دیواری پرسی "1/2*16 نیوپایپ1401/11/1839,400
زانویی "1/2 مانسمان1401/11/180,000
زانویی "11/4 مانسمان1401/11/1308,000
زانویی "11/2 مانسمان1401/11/1370,000
زانو چپقی پرسی "1/2*20 نیوپایپ1401/11/11,342,400
زانویی "2 مانسمان1401/11/1660,000
زانویی "21/2 مانسمان1401/11/1970,000
زانویی "3 مانسمان1401/11/11,190,000
زانویی "5 مانسمان1401/11/14,500,000
زانو 87/5 درجه یکسر 75 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان1401/11/1356,000
زانویی "6 مانسمان1401/11/16,900,000
زانویی "8 مانسمان1401/11/115,800,000
زانویی "10 مانسمان1401/11/124,500,000
زانویی "1/2 درزدار1401/11/141,000
زانویی "1 درزدار1401/11/180,000
زانویی "11/4 درزدار1401/11/1140,000
زانویی "11/2 درزدار1401/11/1177,000
زانویی "4 درزدار1401/11/1982,000
زانویی "5 درزدار1401/11/12,258,000
زانویی "6 درزدار1401/11/13,644,000
زانویی "8 درزدار1401/11/15,849,000
زانویی "10 درزدار1401/11/111,030,000
زانو 45 درجه چسبی 50 UPVC1401/11/1400,000
زانویی "3 درزدار1401/11/1602,000
زانو 45 درجه چسبی 63 UPVC1401/11/1470,000
زانو یکسر دنده 50*11/2 UPVC1401/11/1920,000
زانو یکسر دنده 75*21/2 UPVC1401/11/12,970,000
زانو 90 درجه چسبس 50 UPVC1401/11/1400,000
زانو 90 درجه چسبس 63 UPVC1401/11/1520,000
زانو "1 گالوانیزه1401/11/1155,000
زانو "11/4 گالوانیزه1401/11/1260,000
زانو "11/2 گالوانیزه1401/11/1355,000
زانو "21/2 گالوانیزه1401/11/1875,000
زانو "4 گالوانیزه1401/11/12,320,000
زانو 45 درجه 50 پلی ران1401/11/1256,170
زانو 45 درجه 110 پلی ران1401/11/1871,820
زانو 87/5 درجه یکسر 90 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان1401/11/1481,000
زانو 87/5 درجه یکسر 110 ضخامت 3/2 پلیمر گلپایگان1401/11/1762,000
زانو 45 درجه یکسر کوپله 50 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان1401/11/1155,000
زانو 45 درجه یکسر کوپله 63 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان1401/11/1224,000
زانو 45 درجه یکسر کوپله 75 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان1401/11/1277,000
زانو 45 درجه یکسر کوپله 90 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان1401/11/1378,000
زانو صفحه دار توپیچ پرسی "1/2*20 نیوپایپ1401/11/11,617,800
زانو 45 درجه یکسر کوپله 110 ضخامت 3/2 پلیمر گلپایگان1401/11/1646,000
زانو "3 گالوانیزه1401/11/11,200,000
زانو "11/4 مک1401/11/1750,000
زانو 90درجه 1/2 ساکت 3000 فشار قوی1401/11/11,036,800
زانو 90درجه 3/4 ساکت 3000 فشار قوی1401/11/11,308,000
زانو 90درجه 1 ساکت 3000 فشار قوی1401/11/11,848,000
زانو 90درجه 2 ساکت 3000 فشار قوی1401/11/17,464,000
زانو 90درجه 1/2 ساکت 6000 فشار قوی1401/11/11,381,200
زانو "2 گالوانیزه1401/11/1480,000
زانو 90درجه 3/4 ساکت 6000 فشار قوی1401/11/12,088,000
زانو 90درجه 1 ساکت 6000 فشار قوی1401/11/13,528,000
زانو 90درجه 2 ساکت 6000 فشار قوی1401/11/111,172,000
زانو 45درجه 1/2 ساکت 6000 فشار قوی1401/11/11,381,200
زانو 45درجه 1 ساکت 6000 فشار قوی1401/11/12,712,000
زانو 45درجه 2 ساکت 6000 فشار قوی1401/11/18,892,000
زانو 90 درجه 3/8 دنده ای 3000 فشار قوی1401/11/11,036,800
زانو 90 درجه 1/4 دنده ای 3000 فشار قوی1401/11/11,036,800
زانو 90 درجه 3/4 دنده ای 3000 فشار قوی1401/11/11,848,000
زانو 90 درجه 1/2 دنده ای 3000 فشار قوی1401/11/11,476,000
زانو 90 درجه 1 دنده ای 3000 فشار قوی1401/11/13,120,000
زانو 90 درجه 11/4 دنده ای 3000 فشار قوی1401/11/14,320,000
زانو 90 درجه 11/2 دنده ای 3000 فشار قوی1401/11/17,464,000
زانو 90 درجه 2 دنده ای 3000 فشار قوی1401/11/19,888,000
زانو 90 درجه 1/2 دنده ای 6000 فشار قوی1401/11/12,088,000
زانو 90 درجه 1 دنده ای 6000 فشار قوی1401/11/11,872,000
زانو 90 درجه 2 دنده ای 6000 فشار قوی1401/11/121,480,000
زانو 90 درجه 1/2 رده40 مانسمان1401/11/1165,000
زانو 90 درجه 3/4 رده40 مانسمان1401/11/1210,000
زانو 90 درجه 1 رده40 مانسمان1401/11/1230,000
زانو 90 درجه 11/4 رده40 مانسمان1401/11/1360,000
زانو 90 درجه 11/2 رده40 مانسمان1401/11/1470,000
زانو 90 درجه 2 رده40 مانسمان1401/11/1700,000
زانو 90 درجه 21/2 رده40 مانسمان1401/11/11,600,000
زانو 90 درجه 3 رده40 مانسمان1401/11/12,200,000
زانو 90 درجه 4 رده40 مانسمان1401/11/14,000,000
زانو 90 درجه 5 رده40 مانسمان1401/11/17,500,000
زانو 90 درجه 6 رده40 مانسمان1401/11/110,500,000
زانو "3/4 مک1401/11/1320,000
زانو 90 درجه 8 رده40 مانسمان1401/11/122,000,000
زانو 90 درجه پرسی 16*16 نیوپایپ1401/11/11,076,600
زانو 90 درجه پرسی 20*20 نیوپایپ1401/11/11,362,600
زانویی "21/2 درزدار1401/11/1440,000
زانویی "4 مانسمان1401/11/12,700,000
زانویی "3/4 درزدار1401/11/167,000
زانویی "2 درزدار1401/11/1270,000
زانو 90 درجه چسبس 75 UPVC1401/11/1930,000
زانو 45 درجه 75 پلی ران1401/11/1396,900
زانو 90 درجه پرسی 25*25 نیوپایپ1401/11/12,025,600
زانو چپقی پرسی "1/2*16 نیوپایپ1401/11/11,166,400
زانو "1/2 گالوانیزه1401/11/173,000
زانو یکسر دنده 63*2 UPVC1401/11/11,291,000
زانو 90 درجه پرسی 32*32 نیوپایپ1401/11/12,631,100
زانو 87/5 درجه یکسر 63 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان1401/11/1258,000
زانو 45 درجه چسبی 75 UPVC1401/11/1990,000
زانو "3/4 گالوانیزه1401/11/1115,000
زانویی "1 مانسمان1401/11/1129,000
زانویی "3/4 مانسمان1401/11/1109,000