قیمت پروفیل سبک

قیمت پروفیل سبک (furniture square tube) که به دلیل وزن کم در صنعت مبل سازی نیز استفاده می‌شود و به نام پروفیل مبلی مشهور است را در سایز ها و ضخامت های مختلف می‌توانید در جدول های این صفحه مشاهده کنید.

استعلام لحظه‌ای قیمت

جهت اطلاع از قیمت آهن آلات امروز
همین حالا با کارشناسان آهن صدرا
تماس بگیرید: 088173693 - 021

انتخاب ضخامت پروفیل

قیمت پروفیل مبلی 1 میل (1401/11/01)

سایزحالتمحل تحویلقیمت (ریال)
10*206 متریکارخانه376,150
20*206 متریکارخانه376,150
20*306 متریکارخانه376,150
30*306 متریکارخانه376,150
40*206 متریکارخانه376,150
40*406 متریکارخانه376,150
40*806 متریکارخانه376,150
50*306 متریکارخانه376,150
50*506 متریکارخانه376,150
60*306 متریکارخانه376,150
60*606 متریکارخانه376,150

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل (1401/11/01)

سایزحالتمحل تحویلقیمت (ریال)
10*106 متریکارخانه376,150
10*206 متریکارخانه376,150
10*256 متریکارخانه376,150
20*206 متریکارخانه376,150
20*306 متریکارخانه376,150
25*256 متریکارخانه376,150
30*306 متریکارخانه376,150
40*206 متریکارخانه376,150
40*406 متریکارخانه376,150
50*306 متریکارخانه376,150
50*506 متریکارخانه376,150
60*306 متریکارخانه376,150
60*606 متریکارخانه376,150
80*406 متریکارخانه376,150

قیمت پروفیل مبلی 1.25 میل (1401/11/01)

سایزحالتمحل تحویلقیمت (ریال)
10*206 متریکارخانه376,150
20*206 متریکارخانه376,150
20*306 متریکارخانه376,150
30*306 متریکارخانه376,150
40*206 متریکارخانه376,150
40*406 متریکارخانه376,150
50*306 متریکارخانه376,150
60*306 متریکارخانه376,150
60*606 متریکارخانه376,150
80*406 متریکارخانه376,150

قیمت پروفیل مبلی 0.7 میل (1401/11/01)

سایزحالتمحل تحویلقیمت (ریال)
10*206 متریکارخانه376,150
10*256 متریکارخانه376,150
20*206 متریکارخانه376,150
20*306 متریکارخانه376,150
30*306 متریکارخانه376,150
40*206 متریکارخانه376,150
40*406 متریکارخانه376,150
50*306 متریکارخانه376,150
60*306 متریکارخانه376,150
60*606 متریکارخانه376,150
80*406 متریکارخانه376,150