قیمت سه راه فلزی

قیمت سه راه فولادی (steel three way) یا سه راه آهنی که به آن سه راه فلزی نیز گفته می‌شود را در ابعاد و ضخاخمت های مختلف و در دو نوع سه راه مانسمان و سه راه درزدار می توانید در جدول این صفحه مشاهده کنید.

استعلام لحظه‌ای قیمت

جهت اطلاع از قیمت آهن آلات امروز
همین حالا با کارشناسان آهن صدرا
تماس بگیرید: 088173693 - 021

فهرست مطالب

قیمت سه راه فلزی (1401/11/01)

نام کالاتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)
سه راه "11/4 مانسمان1401/11/1418,000
سه راه "3 مانسمان1401/11/11,500,000
سه راه "4 مانسمان1401/11/12,600,000
سه راه "1/2 درزدار1401/11/168,000
سه راه "2 درزدار1401/11/1370,000
سه راه "21/2 درزدار1401/11/1595,000
سه راه "5 درزدار1401/11/12,050,000
سه راه "6 درزدار1401/11/13,420,000
سه راه "8 درزدار1401/11/16,340,000
سه راه ناف دنده 50*11/2 UPVC1401/11/11,260,000
سه راه ناف دنده 63*2 UPVC1401/11/11,780,000
سه راه ناف دنده 75*21/2 UPVC1401/11/13,480,000
سه راه 90 درجه چسبی 50 UPVC1401/11/1450,000
سه راه 90 درجه چسبی 63 UPVC1401/11/1660,000
سه راه "1/2 گالوانیزه1401/11/1105,000
سه راه "3/4 گالوانیزه1401/11/1160,000
سه راه "11/2 گالوانیزه1401/11/1405,000
سه راه "3 گالوانیزه1401/11/11,380,000
سه راه "4 گالوانیزه1401/11/12,350,000
سه راه 87 درجه 110 پلی ران1401/11/11,523,350
سه راه 45 درجه 75 پلی ران1401/11/1828,760
سه راه 45 درجه 110 پلی ران1401/11/11,760,620
سه راه تبدیل 87 درجه 50*75 پلی ران1401/11/1625,590
سه راه تبدیل 45 درجه 50*75 پلی ران1401/11/1687,460
سه راه تبدیل 45 درجه 50*110 پلی ران1401/11/11,153,300
سه راه بازدید 90 درجه 75 پلی ران1401/11/1841,510
سه راه بازدید 90 درجه 110 پلی ران1401/11/11,550,850
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 63 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان1401/11/1448,000
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 75 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان1401/11/1565,000
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 110ضخامت 3/2 پلیمر گلپایگان1401/11/11,016,000
سه راه تبدیل چسبی 63*75 UPVC1401/11/11,850,000
سه راه تبدیل چسبی 50*63 UPVC1401/11/11,130,000
سه راه 1/2 ساکت 3000 فشار قوی1401/11/11,410,000
سه راه "8 مانسمان1401/11/115,000,000
سه راه 1 ساکت 3000 فشار قوی1401/11/12,544,000
سه راه "5 مانسمان1401/11/15,500,000
سه راه 45 درجه 50 پلی ران1401/11/1475,980
سه راه "2 گالوانیزه1401/11/1720,000
سه راه "3/4 درزدار1401/11/1115,000
سه راه "2 مانسمان1401/11/1650,000
سه راه 2 ساکت 3000 فشار قوی1401/11/19,492,000
سه راه 2 رده 40 مانسمان1401/11/11,700,000
سه راه "21/2 مانسمان1401/11/11,290,000
سه راه "1 درزدار1401/11/1122,000
سه راه "1 گالوانیزه1401/11/1215,000
سه راه تبدیلی 1 ساکت 3000 فشار قوی1401/11/13,144,000
سه راه "11/4 درزدار1401/11/1199,000
سه راه "11/2 درزدار1401/11/1243,000
سه راه 1/2 دنده ای 3000 فشار قوی1401/11/11,680,000
سه راه 1 دنده ای 3000 فشار قوی1401/11/14,068,000
سه راه 2 دنده ای 3000 فشار قوی1401/11/112,828,000
سه راه 1/2 دنده ای 6000 فشار قوی1401/11/12,748,000
سه راه 1 دنده ای 6000 فشار قوی1401/11/16,252,000
سه راه 2 دنده ای 6000 فشار قوی1401/11/126,880,000
سه راه 1/2 ساکت 6000 فشار قوی1401/11/11,896,000
سه راه 1 ساکت 6000 فشار قوی1401/11/14,452,000
سه راه 2 ساکت 6000 فشار قوی1401/11/114,472,000
سه راه 1/2 رده 40 مانسمان1401/11/1380,000
سه راه 3/4 رده 40 مانسمان1401/11/1430,000
سه راه 1 رده 40 مانسمان1401/11/1590,000
سه راه 11/4 رده 40 مانسمان1401/11/1790,000
سه راه 11/2 رده 40 مانسمان1401/11/11,100,000
سه راه 21/2 رده 40 مانسمان1401/11/12,900,000
سه راه 4 رده 40 مانسمان1401/11/16,000,000
سه راه مانسمان 3/4*1 رده 401401/11/1570,000
سه راه مانسمان 11/4*1 رده 401401/11/1770,000
سه راه مانسمان 1*2 رده 401401/11/11,600,000
سه راه مانسمان 11/4*11/2 رده 401401/11/11,100,000
سه راه مانسمان 2*3 رده 401401/11/13,700,000
سه راه مانسمان 2*4 رده 401401/11/16,000,000
سه راه مانسمان 4*5 رده 401401/11/19,000,000
سه راه مانسمان 4*6 رده 401401/11/113,000,000
سه راه مانسمان 6*10 رده 401401/11/150,000,000
سه راه مانسمان 4*8 رده 401401/11/129,000,000
سه راه کنج "1/2 گالوانیزه1401/11/1172,000
سه راه کنج "3/4 گالوانیزه1401/11/1235,000
سه راه کنج "1 گالوانیزه1401/11/1350,000
سه راه "3/4*"1/2 گالوانیزه1401/11/1140,000
سه راه "1*"1/2 گالوانیزه1401/11/1220,000
سه راه "1*"3/4 گالوانیزه1401/11/1220,000
سه راه "11/4*"1/2 گالوانیزه1401/11/1280,000
سه راه "11/4*"3/4 گالوانیزه1401/11/1320,000
سه راه "11/4*"1 گالوانیزه1401/11/1350,000
سه راه "11/2*"3/4 گالوانیزه1401/11/1400,000
سه راه "11/2*"1/2 گالوانیزه1401/11/1375,000
سه راه "11/2*"1 گالوانیزه1401/11/1440,000
سه راه "2*"1/2 گالوانیزه1401/11/1540,000
سه راه "11/2*"11/4 گالوانیزه1401/11/1520,000
سه راه "2*"3/4 گالوانیزه1401/11/1550,000
سه راه "2*"1 گالوانیزه1401/11/1550,000
سه راه "2*"11/4 گالوانیزه1401/11/1550,000
سه راه "2*"11/2 گالوانیزه1401/11/1580,000
سه راه"21/2*"1/2 گالوانیزه1401/11/11,080,000
سه راه "11/2 مانسمان1401/11/1470,000
سه راه "21/2*"3/4 گالوانیزه1401/11/11,080,000
سه راه "21/2*"1 گالوانیزه1401/11/11,080,000
سه راه "21/2*"11/4 گالوانیزه1401/11/11,080,000
سه راه "21/2*"11/2 گالوانیزه1401/11/11,080,000
سه راه "21/2*"2 گالوانیزه1401/11/11,080,000
سه راه "3*"21/2 گالوانیزه1401/11/11,350,000
سه راه "3*"3 گالوانیزه1401/11/11,344,000
سه راه "4*"21/2 گالوانیزه1401/11/12,400,000
سه راه "4*"3 گالوانیزه1401/11/12,400,000
سه راه "4*"4 گالوانیزه1401/11/12,520,000
سه راه پرسی 16*16*16 نیوپایپ1401/11/11,259,100
سه راه پرسی 20*20*20 نیوپایپ1401/11/11,749,500
سه راه پرسی 25*25*25 نیوپایپ1401/11/13,042,000
سه راه پرسی 32*32*32 نیوپایپ1401/11/13,887,100
سه راه تبدیل پرسی 20*16*16 نیوپایپ1401/11/11,386,200
سه راه "1/2 مک1401/11/1220,000
سه راه "3/4 مک1401/11/1385,000
سه راه تبدیل پرسی 25*20*20 نیوپایپ1401/11/12,353,400
سه راه تبدیل پرسی 20*20*16 نیوپایپ1401/11/11,830,800
سه راه "1 مک1401/11/1595,000
سه راه "11/4 مک1401/11/1880,000
سه راه "11/2 مک1401/11/11,150,000
سه راه "2 مک1401/11/12,300,000
سه راه 87 درجه 50 پلی ران1401/11/1434,770
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 90 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان1401/11/1807,000
سه راه تبدیل پرسی 25*20*25 نیوپایپ1401/11/12,612,200
سه راه "3 مک1401/11/14,700,000
سه راه "21/2 مک1401/11/13,250,000
سه راه "4 مک1401/11/17,250,000
سه راه توپیچ پرسی 16*"1/2*16 نیوپایپ1401/11/11,562,900
سه راه "1/2 مانسمان1401/11/1110,000
سه راه توپیچ پرسی 20*"1/2*20 نیوپایپ1401/11/11,937,000
سه راه "1 مانسمان1401/11/1297,000
سه راه "3/4 مانسمان1401/11/1115,000
سه راه "6 مانسمان1401/11/17,500,000
سه راه "21/2 گالوانیزه1401/11/11,000,000
سه راه 3 رده 40 مانسمان1401/11/13,900,000
سه راه تبدیل 45 درجه 75*110 پلی ران1401/11/11,389,730
سه راه "4 درزدار1401/11/11,190,000
سه راه "3 درزدار1401/11/1750,000
سه راه "11/4 گالوانیزه1401/11/1360,000
سه راه "10 مانسمان1401/11/118,000,000
سه راه 90 درجه چسبی 75 UPVC1401/11/11,140,000
سه راه تبدیل 87 درجه 50*110 پلی ران1401/11/11,060,300