لیست قیمت انواع تخته روسی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی نامفهوم از صنعت چاپ طراحان گرافیک است.

قیمت تخته روسی مبادی

سایزضخامتحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)
2256 متریمتر مکعبمبادی1401/10/12128,440,370
2254 متریمتر مکعبمبادی1401/10/12128,440,370
2554 متریمتر مکعبمبادی1401/10/12128,440,370
2556 متریمتر مکعبمبادی1401/10/12128,440,370
3056 متریمتر مکعبمبادی1401/10/12128,440,370
3054 متریمتر مکعبمبادی1401/10/12128,440,370

قیمت تخته روسی بنگاه تهران

سایزضخامتحالتواحدمحل تحویلتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)
1854 متریعددبنگاه تهران1401/10/124,932,670
1856 متریعددبنگاه تهران1401/10/127,399,000
2056 متریعددبنگاه تهران1401/10/128,221,110
2054 متریعددبنگاه تهران1401/10/125,480,740
2254 متریعددبنگاه تهران1401/10/126,028,810
2256 متریعددبنگاه تهران1401/10/129,043,220
2556 متریعددبنگاه تهران1401/10/1210,276,380
2554 متریعددبنگاه تهران1401/10/126,850,920
2854 متریعددبنگاه تهران1401/10/127,673,030
2856 متریعددبنگاه تهران1401/10/1211,509,550
3054 متریعددبنگاه تهران1401/10/128,221,110
3056 متریعددبنگاه تهران1401/10/1212,331,660