قیمت لوله اسپیرال

قیمت لوله اسپیرال (spiral steel pipe) را در ضخامت های مختلف می‌توانید در جدول های این صفحه مشاهده کنید.

استعلام لحظه‌ای قیمت

جهت اطلاع از قیمت آهن آلات امروز
همین حالا با کارشناسان آهن صدرا
تماس بگیرید: 088173693 - 021

انتخاب برند لوله

لوله اسپیرال نورد لوله و پوشش نیزار (1401/10/12)

سایزضخامتحالتقیمت (ریال)
16 اینچ512 متری256,890
16 اینچ612 متری256,890
18 اینچ512 متری256,890
18 اینچ612 متری256,890
20 اینچ512 متری256,890
20 اینچ612 متری256,890
24 اینچ512 متری256,890
24 اینچ612 متری256,890
32 اینچ812 متری256,890
42 اینچ812 متری256,890
48 اینچ812 متری256,890

قیمت لوله اسپیرال کالوپ (1401/10/12)

سایزضخامتحالتقیمت (ریال)
16 اینچ56 متری267,890
16 اینچ612 متری265,140
18 اینچ56 متری267,890
18 اینچ612 متری265,140
20 اینچ56 متری267,890
20 اینچ612 متری265,140
24 اینچ56 متری267,890
24 اینچ612 متری265,140
32 اینچ86 متری255,970

قیمت لوله اسپیرال اصفهان (1401/10/12)

سایزضخامتحالتقیمت (ریال)
16 اینچ512 متری256,890
16 اینچ612 متری256,890
18 اینچ512 متری256,890
18 اینچ612 متری256,890
20 اینچ512 متری256,890
20 اینچ612 متری256,890
24 اینچ512 متری256,890
24 اینچ612 متری256,890
32 اینچ812 متری256,890