ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
میلگرد آجدار 14

میلگرد آجدار 14

مجموعه:
اطلاعات تماس:
ویژگی های محصول
سایز:
14
استاندارد:
A3
واحد:
کیلوگرم
توضیحات:
99/7/6