آهن صدرا

با ما تماس بگیرید
با ما تماس بگیرید
۰۲۱۸۸۱۷۳۶۹۳

قیمت لوله جدار چاه

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی نامفهوم از صنعت چاپ طراحان گرافیک است.

قیمت لوله جدار چاه تهران شرق

سایزبرندضخامتحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)
8 اینچتهران شرق412 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12233,950
10 اینچتهران شرق412 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12233,950
8 اینچتهران شرق512 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12233,950
10 اینچتهران شرق512 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12233,950
12 اینچتهران شرق512 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12233,950
14 اینچتهران شرق512 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12233,950
16 اینچتهران شرق512 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12233,950
8 اینچتهران شرق612 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12233,950
10 اینچتهران شرق612 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12233,950
12 اینچتهران شرق612 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12233,950
14 اینچتهران شرق612 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12233,950
16 اینچتهران شرق612 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12233,950

قیمت لوله جدار چاه کیان پرشیا

سایزبرندضخامتحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)
8 اینچکیان پرشیا512 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12225,690
10 اینچکیان پرشیا512 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12225,690
12 اینچکیان پرشیا512 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12225,690
14 اینچکیان پرشیا512 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12225,690
8 اینچکیان پرشیا612 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12225,690
10 اینچکیان پرشیا612 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12225,690
12 اینچکیان پرشیا612 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12225,690
14 اینچکیان پرشیا612 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12225,690

قیمت لوله جدار چاه کالوپ

سایزبرندضخامتحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)
8 اینچکالوپ512 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12264,230
10 اینچکالوپ512 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12264,230
12 اینچکالوپ512 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12263,310
14 اینچکالوپ512 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12264,230
8 اینچکالوپ612 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12264,230
10 اینچکالوپ612 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12265,140
12 اینچکالوپ612 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12264,230
14 اینچکالوپ612 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12264,230

قیمت لوله جدار چاه اصفهان

سایزبرندضخامتحالتمحل تحویلواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)
8 اینچاصفهان512 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12226,610
10 اینچاصفهان56 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12226,610
12 اینچاصفهان56 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12226,610
8 اینچاصفهان612 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12226,610
10 اینچاصفهان66 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12226,610
12 اینچاصفهان66 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12226,610
14 اینچاصفهان66 متریکارخانهکیلوگرم1401/10/12226,610