قیمت لوله استیل

قیمت لوله استنلس استیل (Stainless-steel pipe) را در ضخامت های مختلف می‌توانید در جدول های این صفحه مشاهده کنید. انواع لوله استیل شامل لوله استیل قطر کم، لوله استیل دکوراتیو و آلیاژ های مختلف از جمله لوله استیل 316 می‌شود.

استعلام لحظه‌ای قیمت

جهت اطلاع از قیمت آهن آلات امروز
همین حالا با کارشناسان آهن صدرا
تماس بگیرید: 088173693 - 021

انتخاب آلیاژ لوله استیل

قیمت لوله استیل 316L (بروزرسانی1401/12/09)

سایزردهحالتقیمت (ریال)
1/2 اینچ106 متری3,082,800
1 1/4 اینچ106 متری3,082,800
16 اینچ106 متری3,671,520
1/2 اینچ406 متری3,082,800
2 اینچ406 متری3,112,660
1/2 اینچ806 متری3,130,280
3 اینچ806 متری3,130,280
2 1/2 اینچ406 متری3,082,800
2 اینچ106 متری3,082,800
1 اینچ106 متری3,082,800
1 اینچ806 متری3,130,280
3 اینچ106 متری3,082,800
4 اینچ106 متری3,082,800
"3/4406 متری3,082,800
6 اینچ106 متری3,177,760
10 اینچ106 متری3,367,670
12 اینچ106 متری3,320,190
6 اینچ406 متری3,177,760
8 اینچ406 متری3,272,710
1 اینچ406 متری3,082,800
"3/4406 متری3,082,800

قیمت لوله استیل 1.4841 (1401/12/09)

سایزردهحالتقیمت (ریال)
1 اینچ106 متری5,045,880
2 اینچ106 متری5,045,880
4 اینچ106 متری5,045,880
3 اینچ106 متری5,045,880
5 اینچ106 متری5,045,880

قیمت لوله استیل 304 (1401/12/09)

سایزردهحالتقیمت (ریال)
3 اینچ806 متری1,965,330
10 اینچ106 متری2,278,670
3 اینچ106 متری1,898,860
1 1/4 اینچ106 متری1,898,860
4 اینچ806 متری1,965,330
5 اینچ806 متری2,041,290
6 اینچ406 متری2,088,770
1/2 اینچ406 متری1,898,860
1 1/4 اینچ406 متری1,898,860
5 اینچ406 متری1,993,810
12 اینچ106 متری2,468,580
4 اینچ106 متری1,898,860
1/2 اینچ806 متری1,965,330
8 اینچ106 متری2,373,630
3/4 اینچ406 متری1,898,860
2 اینچ106 متری1,898,860
3/4 اینچ106 متری1,898,860
1 اینچ406 متری1,898,860
2 اینچ806 متری1,965,330
4 اینچ406 متری1,898,860
5 اینچ406 متری1,993,810
2 اینچ406 متری1,898,860
3 اینچ406 متری1,898,860
1 1/2 اینچ406 متری1,898,860
3/4 اینچ806 متری1,965,330
1 1/2 اینچ106 متری1,898,860
2 1/2 اینچ106 متری1,898,860
1/2 اینچ106 متری1,898,860
1 1/2 اینچ806 متری1,965,330
1 1/4 اینچ806 متری1,965,330
1 اینچ106 متری1,898,860
6 اینچ106 متری1,993,810
2 1/2 اینچ406 متری1,898,860
1 اینچ806 متری1,965,330
8-6 متری2,757,120
10-6 متری2,757,120
10-6 متری1,839,680
12-6 متری2,757,120
16-6 متری2,757,120
16-6 متری1,727,210
19-6 متری2,757,120
20-6 متری2,757,120
22-6 متری2,757,120
25-6 متری2,757,120
25-6 متری1,727,210
30-6 متری2,757,120
32-6 متری2,757,120
38-6 متری2,757,120
38-6 متری1,727,210
38-6 متری1,839,680
42-6 متری2,757,120
51-6 متری2,757,120
51-6 متری1,727,210
51-6 متری1,839,680
51-شیت1,727,210
63-6 متری1,727,210
63-6 متری1,839,680
63-6 متری1,839,680
63-6 متری1,839,680
76-6 متری2,757,120
102-6 متری2,757,120
102-6 متری1,727,210

قیمت لوله استیل 316 (1401/12/09)

سایزردهحالتقیمت (ریال)
1 1/2 اینچ106 متری3,082,800
8 اینچ106 متری3,272,710